ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสารทนี้ที่ก.ศ. ปีการศึกษา 2562
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกุลวดีศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมสารทนี้ที่ ก.ศ. เพื่อเป็นการสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของภาคใต้และของประเทศไทย โดยมีการจัดกิจกรรมเป็นฐานกิจกรรม โดยการแบ่งฐานขนมต่างๆที่นำมาใช้ในบุญสารทเดือนสิบ การบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การให้ความรู้ถึงประวัติความเป็นมา และการแจกของรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันเกมต่างๆ
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2563,17:47   อ่าน 439 ครั้ง