ภาพกิจกรรม
กิจกรรมผจญภัยและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมพจญภัย และเดินทางไกล ลูกเสือสำรองโรงเรียนกุลวดีศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ เขื่อนห้วยน้ำใส 
จากกิจกรรมครั้งนี้ลูกเสือสำรองได้ฝึกความสามัคคี การรู้จักทำงานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในแต่ละฐานกิจกรรมจะฝึกฝนความเข้มแข็ง ความอดทน และการใช้สติปัญญาในการผ่านฐานกิจกรรม เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ลูกเสือสำรองได้ความรู้จากประสบการณ์โดยตรงและสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2563,17:35   อ่าน 890 ครั้ง