รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนกุลวดีศึกษา
166/6 หมู่ที่ 10   ตำบลชะอวด  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
เบอร์โทรศัพท์ 0954297116, 0872698668
Email : supanat8668@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :